02
FEB
2022

รับสมัครนิสิต MAB รุ่นที่ 21 รอบสอง

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565
ภาคพิเศษ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2565
หลักสูตร
- XG66 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: มิถุนายน 2565
ช่องทางการสมัคร: สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://mab.eco.ku.ac.th/
หรือ สมัครโดยตรงที่ ห้อง EC1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
2. สำเนาทรานสคริปต์ (รับรองสำเนา)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์: http://mab.eco.ku.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-562-0232 ต่อ 301-305 , 081-553-0934
E-mail : fecoput@ku.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่ลิงก์นี้  form_application_special MAB 65-2