ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิสิต MAB รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง

Posted on 18 May 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบสอง >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิสิต MAE 25 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง

Posted on 18 May 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบสอง >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> 

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 MAE รุ่นที่ 25 (รอบสาม)

Posted on 01 May 2020
รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 MAE รุ่นที่ 25 (รอบสาม) คลิ้กดูรายละเอียด >>>  MAE รุ่นที่ 25  (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร )  รอบ 3   &nbs

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 MAB รุ่นที่ 19 (รอบสาม)

Posted on 01 May 2020
รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 MAB รุ่นที่ 19 (รอบสาม) คลิ้กดูรายละเอียด >>>   MAB รุ่นที่ 19  (สาขาธุรกิจการเกษตร) รอบ 3

ข่าวกิจกรรม

กำหนดการขอจบการศึกษาของนิสิตปี 2

Posted on 04 Mar 2014
นิสิตแผน ก ที่คาดว่าจะจบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายคือวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่คาดว่าจะจบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าข