ข่าวประกาศ

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร ฯ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 10 Nov 2020
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของนิ

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2564

Posted on 26 Oct 2020
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 20 ระหว่าง

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2564

Posted on 26 Oct 2020
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที

ขอเชิญอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติครั้งที่ 1 ภาคต้น ปี 2563

Posted on 30 Jul 2020
ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เข้าร่วมอบรมการแนะนำเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ครั้งที่ 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ 1. หัวข้อ “การแน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิสิต MAB รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2563 รอบสาม

Posted on 03 Jul 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบสาม >>>  คลิ๊กที่นี้   >>>ป

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ฯ

Posted on 27 Feb 2015
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ,การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  และเกณฑ์การให

ขอเชิญนิสิตอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

Posted on 23 Jan 2015
ขอเชิญนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และสาขาการจัดการทรัพยากร   ลงชื่อเข้ารับการอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคร

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ (วันรับจริง ) วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558

Posted on 30 Dec 2014
กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ (วันรับจริง ) วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 และรายละเอียดห้องรายงานตัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ ดาวน์โหลด PDF ไฟล์