ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ “Disruptive Technology กับธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดล้อม”

Posted on 12 Nov 2018
โครงการบัณฑิตศึกษา ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ “Disruptive Technology กับธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดล้อม” ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2

ไฟล์ประกอบการอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ หัวข้อ “Conjoint Analysis” วันเสาร์ ที่ 3 พ.ย. 61

Posted on 02 Nov 2018
ไฟล์ประกอบการอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ หัวข้อ “Conjoint Analysis” วันเสาร์ ที่ 3 พ.ย. 61  เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง EC 5520 รายละเอียดดังลิ้งต่อไปนี้ https://drive

อบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561

Posted on 05 Oct 2018
อบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 หัวข้อที่ 1 : “Excel Data management” จำนวน 3

File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ”Conjoint Anlysis” วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

Posted on 25 Oct 2017
File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ “Conjoint Anlysis”  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 Download Click Here 

File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ Choice Model วันที่ 24 ต.ค. 60

Posted on 24 Oct 2017
File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ Choice Model  วันที่ 24 ต.ค. 60 วิทยากรผู้บรรยาย ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว DOWNLOAD File Click Here