ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ฯ

Posted on 27 Feb 2015
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ,การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  และเกณฑ์การให

ขอเชิญนิสิตอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

Posted on 23 Jan 2015
ขอเชิญนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และสาขาการจัดการทรัพยากร   ลงชื่อเข้ารับการอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคร

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ (วันรับจริง ) วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558

Posted on 30 Dec 2014
กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ (วันรับจริง ) วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 และรายละเอียดห้องรายงานตัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ ดาวน์โหลด PDF ไฟล์

ขอเชิญ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9

Posted on 29 Dec 2014
  The 9th National Conference of Economists ตรวจสอบการลงทะเบียน  รายละเอียดการประชุมวิชาการ  

ข่าวกิจกรรม