ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิรูปอย่างไรเกษตรไทยไปโลด ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557

Posted on 14 Nov 2014
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ” ปฏิรูปอย่างไรเกษตรไทยไปโลด” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ  คณะเศรษ

ประชาสัมพันธ์โอกาสเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 1 ปีการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Posted on 03 Jul 2014
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอประชาสัมพันธ์โอกาสของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเรียนสำเร็จระดับปริญญ

ข่าวกิจกรรม