ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

Posted on 22 Dec 2014
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด PDF File 

การประเมินการเรียนการสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

Posted on 17 Dec 2014
เรียน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอความร่วมมือ นิสิตทุกคนเข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ทุกรายวิชา หากไม่ประเมินหรือประเมินไม่ครบ จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

Posted on 09 Dec 2014
  ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ)

Posted on 02 Dec 2014
สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558      - ผู้สนใจสามารถ Download ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th

แจ้ง กำหนดการและการลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

Posted on 01 Dec 2014
ขอให้บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าซ้อม/เข้ารับปริญญาที่ ระบบยืนยันของคณะฯ   http://goo.gl/forms/G7N89nkw7z     (ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 57) ระบบยืนยันของ

ข่าวกิจกรรม