ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 08 Feb 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> ประกาศร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 08 Feb 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> ประกาศร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 11 Jan 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (รหัสสาขา XG 63) - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (รหัสสาขา XG 66) รายละเอียดคลิ๊กท

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

Posted on 05 Jan 2021
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

Posted on 05 Jan 2021
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 20 ร

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Trade war ทำลายภาคเกษตรไทย?”

Posted on 27 Nov 2019
ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Trade war ทำลายภาคเกษตรไทย?” วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม EC 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาส

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ในโครงการ (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

Posted on 01 Oct 2019
      บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 256

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

Posted on 01 Oct 2019
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในะดับนานาชาติ กำหนดจัดงาน วันเสาร์ ท

ขอเชิญร่วมงาน “OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2563″

Posted on 26 Sep 2019
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญร่วมงาน “OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตและทรัพยากร วันอาทิตย์ที่ 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on 14 Mar 2019
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจะัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระด