ข่าวประกาศ

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

Posted on 18 Feb 2021
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิต MAE MAB MRM นิสิตสามารถลงชื่อและเลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรม ดังลิ้งก์ แนบ https://forms.gle

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 08 Feb 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> ประกาศร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 08 Feb 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> ประกาศร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 11 Jan 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (รหัสสาขา XG 63) - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (รหัสสาขา XG 66) รายละเอียดคลิ๊กท

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

Posted on 05 Jan 2021
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ในโครงการ (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

Posted on 01 Oct 2019
      บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 256

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

Posted on 01 Oct 2019
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในะดับนานาชาติ กำหนดจัดงาน วันเสาร์ ท

ขอเชิญร่วมงาน “OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2563″

Posted on 26 Sep 2019
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญร่วมงาน “OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตและทรัพยากร วันอาทิตย์ที่ 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on 14 Mar 2019
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจะัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระด

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ “Disruptive Technology กับธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดล้อม”

Posted on 12 Nov 2018
โครงการบัณฑิตศึกษา ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ “Disruptive Technology กับธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดล้อม” ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2