ข่าวประกาศ

ข่าวรับสมัคร อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Posted on 25 Aug 2017
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ รายละเอียดดังแนบ ดาวน์โหลด PDF File คลิ๊กที่นี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบ 2 หลักสูตร MAB รุ่นที่ 16 และ MAE รุ่นที่ 22

Posted on 30 Jun 2017
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ  (รอบ 2)  - หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE)  - หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (MAB)  2. ขอให้นิสิตใหม่ทุกคนเข้าไปกรอกประวัตินิสิตใหม่ ที่

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง

Posted on 05 Jan 2017
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 22 ประจำ

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) MAB รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง

Posted on 05 Jan 2017
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) MAB รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 25

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวรสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 …

Posted on 13 Jun 2016
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึก

ข่าวกิจกรรม