ข่าวประกาศ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล iG Library (iG Publishing) สำนักพิมพ์ Business Expert Press (BEP)

Posted on 07 Sep 2017
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล สำนักหอสมุด ได้สิทธิ์ทดลองใช้ฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ ฐานข้อมูล iG Library (iG Publishing) สำนักพิมพ์ Busi

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

Posted on 29 Aug 2017
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 หัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้ หัวข้อ &

ข่าวกิจกรรม