ข่าวประกาศ

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on 08 Nov 2017
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23  ประจำปี

File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ”Conjoint Anlysis” วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

Posted on 25 Oct 2017
File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ “Conjoint Anlysis”  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 Download Click Here 

File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ Choice Model วันที่ 24 ต.ค. 60

Posted on 24 Oct 2017
File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ Choice Model  วันที่ 24 ต.ค. 60 วิทยากรผู้บรรยาย ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว DOWNLOAD File Click Here

File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ สถิติเพื่อการตัดสินใจ ฯ วันที่ 11 ต.ค. , 18 ต.ค. 60

Posted on 11 Oct 2017
File ประกอบการอบรมเครื่องมือทางสถิติ หัวข้อ สถิติเพื่อการตัดสินใจ ฯ วันที่ 11 ต.ค. , 18 ต.ค. 60 Download Click here 

ขอเชิญร่วมอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

Posted on 11 Oct 2017
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญร่วมอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 1.̶

ข่าวกิจกรรม