ข่าวประกาศ

ขอแจ้งงดเรียน ปรับพื้นฐาน รุ่นที่ MAB 17 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค อ.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล

Posted on 03 Jul 2018
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ขอแจ้งงดเรียน ปรับพื้นฐาน รุ่นที่ MAB 17 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค

กำหนดการนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Posted on 28 Jun 2018
กำหนดการของนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) ********************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MAE รุ่นที่ 23 และ MAB รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Posted on 25 Jun 2018
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา หลักสูตร ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร X

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Promoting Rice Farmers’

Posted on 01 Jun 2018
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Promoting Rice Farmers’ market through value-adding activities ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหล

ข่าวกิจกรรม