ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2563

Posted on 12 Sep 2019
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Posted on 24 Jun 2019
ประกาศ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

รหัสนิสิตใหม่ของนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

Posted on 10 Jun 2019
รหัสนิสิตใหม่ของนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) รหัสนิสิตสำหรับการลงทะเบียน Account nontri , ลงทะเบียนเรียน ของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) รหัสนิสิต สาขาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

Posted on 10 Jun 2019
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรม