ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

Posted on 01 Oct 2019
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในะดับนานาชาติ กำหนดจัดงาน วันเสาร์ ท

ขอเชิญร่วมงาน “OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2563″

Posted on 26 Sep 2019
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญร่วมงาน “OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตและทรัพยากร วันอาทิตย์ที่ 24

ข่าวกิจกรรม