ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก MAB 19 และ MAE 25 ปีการศึกษา 2563

Posted on 23 Dec 2019
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสต

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

Posted on 13 Dec 2019
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดัง LINK นี้ ประกาศ : https://www.grad.ku.ac.th/uploads/Fund/AnoucFunAssis6

ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Trade war ทำลายภาคเกษตรไทย?”

Posted on 27 Nov 2019
ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Trade war ทำลายภาคเกษตรไทย?” วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม EC 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาส

ประกาศ วันลงทะเบียนเรียนและวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิต MAB 15 ,16 ,17 18 ภาคปลาย 2562

Posted on 07 Nov 2019
ประกาศ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนและวันชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมห

ประกาศ วันลงทะเบียนเรียนและวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิต MAE 18 ,21,23,24 ภาคปลาย 2562

Posted on 07 Nov 2019
ประกาศ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนและวันชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมห

ข่าวกิจกรรม