ข่าวประกาศ

ไฟล์ประกอบการอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ หัวข้อ “Conjoint Analysis” วันที่ 8 ก.พ. 63

Posted on 07 Feb 2020
นิสิตสามารถ ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบการอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ หัวข้อ “Conjoint Analysis” วันที่ 8 ก.พ. 63 ทางลิงก์ต่อไปนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1C5u1OwMOb_pt

รับสมัครนิสิต MAB รุ่นที่ 19 รอบสอง

Posted on 21 Jan 2020
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบสอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 19 ร

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร MAE รุ่นที่ 25 รอบสอง

Posted on 21 Jan 2020
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที

ประกาศ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยาพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 18 Jan 2020
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยาพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ ฯ ประจำปี

ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

Posted on 24 Dec 2019
ขอเชิญนิสิตลงชื่อเข้าร่วมอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้ 1. Factor and Cluster Analysis อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุวรรณา

ข่าวกิจกรรม