11
JAN
2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (รหัสสาขา XG 63)

- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (รหัสสาขา XG 66)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้ >> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก รอบ 1 ปีการศึกษา 2564 mae mab