10
JUN
2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบสอง หลักสูตร MAE รุ่นที่ 24 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบสอง หลักสูตร MAฺฺB รุ่นที่ 18

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-562-0232 ต่อ 301 , 081 – 553 – 0934