01
OCT
2019

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ในโครงการ (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังแนบ

 

71109042_2472610346326762_2604219201925152768_n

 

DOWNLOAD PDF FILE CLICK HERE