21
APR
2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร MAE รุ่นที่ 24

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รหัสสาขา  XG63  รายละเอียดดังแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตร MAE รุ่นที่ 24 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 หรือ วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562

ณ ห้อง EC 2101 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ (อาคาร 2 ) ชั้น 1 ในเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น.

โปรดดูขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัติ ของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 ดังลิ้งค์นี้

ขั้นตอนกรอกข้อมูลประวัติ ของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา  2562

 

หมายเหตุ  โครงการฯ ส่งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทาง E-Mail ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับโครงการฯ

หากท่านไม่ได้รับ  โปรดส่งอีเมล์มายัง  E-Mail  : fecoput@ku.ac.th เพื่อส่งรายละเอียดถึงท่านต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 – 562-0232 ต่อ 301 – 305  หรือ โทร. 081 – 553 – 0934