23
APR
2014

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

logo_mae

การรับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19
ประจำปีการศึกษา 2557 

 
รายการ
วัน เวลา
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  แผน ก (วิทยานิพนธ์)
แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ
   รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  1.รหัสนิสิต MAE19
2.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
3.ขั้นตอนการกรอกประวัตินิสิต
4.ขั้นตอนการขอลงทะเบียนขอใช้บัญชีเครือข่ายนนทรี
   เรียนปรับพื้นฐาน รอประกาศ
   ปฐมนิเทศ รอประกาศ 
   เปิดภาคเรียน รอประกาศ 
   วันและเวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. และ/หรือ วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.