การสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร online
  • โอนเงินค่าสมัคร 500 บาทไปที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เลขที่บัญชี 374-1-66362-1
  • ก่อนกรอกใบ ท่านจะต้องมีใบโอนเงินค่าสมัคร (pay in slip) หรือรายละเอียดการโอนเงิน เช่น ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน เวลาที่โอนที่ชัดเจน
  • กรอกรายละเอียดใบสมัคร
  • แนบใบโอนเงินค่าสมัครหรือกรอกรายละเอียดการโอนเงิน เช่น ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน เวลาที่โอนที่ชัดเจน
  • ทำตามคำแนะนำหลังจากกดส่งใบสมัครแล้ว
หากท่านต้องการติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2562-0232,081-553-0934
email: fecoput@ku.ac.thfecopsa@ku.ac.th