ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

Posted on 07 May 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> ประกาศร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

Posted on 07 May 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสอง >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> 

ทุนช้างเผือก (ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

Posted on 27 Apr 2021
ขอเชิญผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สมัคร ทุนช้างเผือก (ทุนการศึกษา สำหรับศึกษา ระดับปริญญาโทภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) คลิ๊กที่ภาพ

รับสมัคร นิสิต MAB รุ่นที่ 20 รอบสาม

Posted on 06 Apr 2021
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร นิสิต ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษต

รับสมัคร นิสิต MAE รุ่นที่ 26 รอบสาม

Posted on 06 Apr 2021
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร นิสิต ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เก

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

Posted on 18 Feb 2021
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิต MAE MAB MRM นิสิตสามารถลงชื่อและเลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรม ดังลิ้งก์ แนบ https://forms.gle

ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted on 30 Nov 2020
ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   ของ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพ่ิมเติมดังแนบ Download PDF Click Her

TDRI ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ

Posted on 18 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นขึ้นใน เรื่อง “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึ

ขอเชิญร่วมงาน แนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE” ปีการศึกษา 2564

Posted on 12 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร  “OPEN HOUSE”   สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย

ขอเชิญอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติครั้งที่ 1 ภาคต้น ปี 2563

Posted on 30 Jul 2020
ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เข้าร่วมอบรมการแนะนำเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ครั้งที่ 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ 1. หัวข้อ “การแน