ข่าวประกาศ

กิจกรรม:”แนะนำหลักสูตรฯ MAEAE MAB ประจำปีการศึกษา 2565 (OPEN HOUSE 2022)”

Posted on 21 Jan 2022
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ”แนะนำหลักสูตรฯ MAEAE MAB ประจำปีการศ

ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 MAB รุ่นที่ 21 และ MAEAE รุ่นที่ 27

Posted on 03 Nov 2021
ดาวน์โหลด ใบสมัคร ใบสมัคร MAB ปี 2565   word ใบสมัคร MAB ปี 2565   PDF ใบสมัคร MAEAE ปี 2565  word ใบสมัคร MAEAE ปี 2565   PDF

รับสมัครนิสิต วท.ม. ธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 21

Posted on 30 Oct 2021
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 21 Mas

รับสมัครนิสิต วท.ม.เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ MAEAE รุ่นที่ 27

Posted on 30 Oct 2021
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตร

ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 25 Aug 2021
ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 มี 2 หัวข้อ สามารถลงหัวข้อเดียวหรือ สองหัวข้อก็ได้ ลงชื่อแล้วต้องเข้าร่วมอบรมตามที่ลงชื่อไว้ มีรายละเอียดหัวข้อดั

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 25 Aug 2021
ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 มี 2 หัวข้อ สามารถลงหัวข้อเดียวหรือ สองหัวข้อก็ได้ ลงชื่อแล้วต้องเข้าร่วมอบรมตามที่ลงชื่อไว้ มีรายละเอียดหัวข้อดั

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

Posted on 18 Feb 2021
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิต MAE MAB MRM นิสิตสามารถลงชื่อและเลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรม ดังลิ้งก์ แนบ https://forms.gle

ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted on 30 Nov 2020
ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   ของ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพ่ิมเติมดังแนบ Download PDF Click Her

TDRI ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ

Posted on 18 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นขึ้นใน เรื่อง “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึ

ขอเชิญร่วมงาน แนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE” ปีการศึกษา 2564

Posted on 12 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร  “OPEN HOUSE”   สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย