ข่าวประกาศ

ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 25 Aug 2021
ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 มี 2 หัวข้อ สามารถลงหัวข้อเดียวหรือ สองหัวข้อก็ได้ ลงชื่อแล้วต้องเข้าร่วมอบรมตามที่ลงชื่อไว้ มีรายละเอียดหัวข้อดั

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสาม

Posted on 20 Jul 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสาม >>>  คลิ๊กที่นี้   >>>ป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสาม

Posted on 20 Jul 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAB รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสาม >>>  คลิ๊กที่นี้   >>>ป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสาม

Posted on 25 Jun 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสอง - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (รหัสสาขา XG 63) - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (รหัสสาขา XG 66) ให้ผู้มีส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

Posted on 07 May 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต MAE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 >>>  คลิ๊กที่นี้   >>> ประกาศร

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 25 Aug 2021
ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 มี 2 หัวข้อ สามารถลงหัวข้อเดียวหรือ สองหัวข้อก็ได้ ลงชื่อแล้วต้องเข้าร่วมอบรมตามที่ลงชื่อไว้ มีรายละเอียดหัวข้อดั

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

Posted on 18 Feb 2021
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิต MAE MAB MRM นิสิตสามารถลงชื่อและเลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรม ดังลิ้งก์ แนบ https://forms.gle

ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted on 30 Nov 2020
ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   ของ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพ่ิมเติมดังแนบ Download PDF Click Her

TDRI ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ

Posted on 18 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นขึ้นใน เรื่อง “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึ

ขอเชิญร่วมงาน แนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE” ปีการศึกษา 2564

Posted on 12 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร  “OPEN HOUSE”   สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย