ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนิสิต MAEAE MAB ปีการศึกษา 2565 รอบสอง

Posted on 10 May 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนิสิต MAEAE รุ่นที่ 27 และ MAB รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังลิงก์แนบ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

รับนิสิต ป. ตรี ปี 3 ที่กำลังจะขึ้นปี 4 ร่วม โครงการเรียนล่วงหน้า เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565

Posted on 29 Mar 2022
      อ่านประกาศ รับสมัครนิสิต ภาคต้น 2565 ดัง LINK นี้ https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_advance_f1-65/?wpdmdl=89675&masterkey=6278953c94b2d

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MAEAE 27 และ MAB 21 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

Posted on 12 Mar 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท   ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (รหัสสาขา XG 69) MAEAE รุ่นที่ 27 สาขาวิชาธุรกิจ

VIDEO บรรยายหัวข้อ “Turn boredom to brilliant academic presentation”

Posted on 02 Mar 2022
รับชม VIDEO บรรยายหัวข้อ “Turn boredom to brilliant academic presentation” บรรยาย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ต้องการรับชมกดลิงก์ดังแนบ https://ku-edu.webex.com/ku-e

ประชาสัมพันธ์ ทุนช้างเผือก ปี 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565)

Posted on 02 Mar 2022
ประชาสัมพันธ์ ทุนช้างเผือก ปี 2565 (สำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565)   รายละเอียดดังลิ้งก์แนบ: ทุนช้างเผือก 2565 1  

ข่าวกิจกรรม

VIDEO บรรยายหัวข้อ “Turn boredom to brilliant academic presentation”

Posted on 02 Mar 2022
รับชม VIDEO บรรยายหัวข้อ “Turn boredom to brilliant academic presentation” บรรยาย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ต้องการรับชมกดลิงก์ดังแนบ https://ku-edu.webex.com/ku-e

ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Posted on 25 Aug 2021
ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 มี 2 หัวข้อ สามารถลงหัวข้อเดียวหรือ สองหัวข้อก็ได้ ลงชื่อแล้วต้องเข้าร่วมอบรมตามที่ลงชื่อไว้ มีรายละเอียดหัวข้อดั

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

Posted on 18 Feb 2021
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิต MAE MAB MRM นิสิตสามารถลงชื่อและเลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรม ดังลิ้งก์ แนบ https://forms.gle

ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted on 30 Nov 2020
ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   ของ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพ่ิมเติมดังแนบ Download PDF Click Her

TDRI ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ

Posted on 18 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นขึ้นใน เรื่อง “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึ